In de submenu’s staan de stappen beschreven in het proces naar de publicatie van een manuscript.