In de submenu’s staan de schrijvers/redacteuren gegroepeerd per specialiteit, zoals zij die hebben opgegeven.

De taalredacteur concentreert zich op het taalgebruik, in het bijzonder op de grammatica, spelling en zinsbouw.

De verhaalredacteur let vooral op de opbouw van een verhaal: is die logisch en consistent, is er een goede spanningsboog, is een auteur (te) expliciet of juist (te) impliciet et cetera.

De reëelredacteur bekijkt of het geschrevene reëel is: zijn de dialogen levensecht, zijn de gebeurtenissen geloofwaardig en is het verhaal overtuigend genoeg.

Een gelegenheidsredacteur is een veellezer. Is iemand die van lezen houdt en bereidt is ook manuscripten te lezen. Hij/zij geeft je feedback als lezer, geen taal – of verhaaltechnische feedback, maar gewoon wat hij of zij als lezer van jouw verhaal vindt.

De professionele redacteuren (en de vormgeefster) die aan de coöperatie verbonden zijn, kun je tegen betaling inhuren om je manuscript professioneel te beoordelen en redigeren, en/of om in bredere zin voor een bepaald traject als schrijfcoach te fungeren. Je kunt hen mailen en een offerte vragen.

(Kijk voor welke stappen er genomen moeten worden om je manuscript te laten beoordelen op de Manuscripten pagina.)