Onbelicht belicht

Doel: promotie van schrijvers van literaire fictie of non-fictie die ofwel in eigen beheer uitgeven is, danwel via een kleine uitgeverij die geen promotie middelen heeft.

“Reglement”

Praktisch

 1. De schrijver moet tenminste 3 romans/novelles hebben gepubliceerd, of een roman/novelle en tenminste 5 (korte) verhalen in literaire tijdschriften, dan wel websites, of in de prijzen zijn gevallen van wedstrijd/en.
 2. Elke schrijver krijgt tenminste 2 pagina’s (of een veelvoud daarvan) om te vullen.
 3. Per 2 pagina’s 1.000 woorden
 4. Per 2 pagina’s 2 covers. (De ruimte voor de covers gaat ten koste van het aantal woorden.)
 5. De kosten per 2 pagina’s bedragen € 75,– (incl BTW)
 6. Deelname is gegarandeerd na ontvangst van de bijdrage.
 7. De oplage wordt tenminste 10x het aantal deelnemers.
 8. Er moeten tenminste 20 deelnemers zijn.
 9. Elke deelnemers krijgt tenminste 5 exemplaren, of meer indien daar behoefte aan is.
 10. De uitgever (In de Rieten Stoel) laat de bundel door een professionele vormgever opmaken.
 11. De bundel gaat deel uit maken van het fonds van de uitgeverij, i.c. krijgt een ISBN nummer en zal via het CB verkrijgbaar zijn voor een minimaal bedrag + portokosten.
 12. De uitgeverij zorgt voor promotie van de bundel i.c. stuurt het naar landelijke kranten en tijdschriften.
 13. De schrijvers proberen zelf ook aandacht te krijgen via de lokale media.
 14. De uitgeverij zal de publicatie ook bekendmaken via de social media.

Inhoudelijk

 1. De bijdrage van de schrijver bestaan uit tenminste een cv waarin het ‘originele’ beroep van de schrijver wordt vermeld en een korte carrière beschrijving.
 2. De schrijver is verder vrij zijn pagina’s te vullen, al wordt van hem verwacht dat hij een tekst produceert binnen de doelstelling van de bundel, i.c. hij schrijft over zijn/haar schrijverschap en de romans en verhalen die hij/zij heeft gepubliceerd.
 3. De bundel moet ook een inspiratie zijn voor degenen die op de drempel staan om te gaan publiceren, al dan niet in eigen beheer.
 4. De bundel bevat verhalen over hoe de schrijver tot schrijven is gekomen.
 5. Concrete tips over met welke uitgeverij of drukkerij men het beste in zee kan gaan, worden niet gewaardeerd.
 6. Uitgesloten zijn schrijvers van kinderboeken en fantasy romans.

Vragen of deelnemen: mail naar inderietenstoel@gmail.com o.v.v. Onbelicht belicht