Menno Marrenga U heeft vragen over (I)uw(/I) verhaal en zit niet te wachten op mijn levensverhaal en staat van dienst. Dat misschien later, ooit. Wat nu voor u van belang is: ik ben goed in het vinden van diepligggende ontwerpfouten. Velen zijn daar niet blij mee, maar een enkeling kan wel waarderen als ik onderbouwd voorstel het hele manuscript weg te gooien en vanaf de grond opnieuw op te bouwen vanuit een ander perspectief of met een andere techniek.  Benader mij niet met een verhaal waarvan u weet dat het perfect is, op wat puntjes op de i na.  Benader mij wel met een verhaal waarvan u weet dat het de moeite van nog heel wat werk waard is (voor u zelf, maar ook voor mij!), waarvan u aanvoelt dat het niet loopt maar waar u zelf te dicht op staat voor een foutenanalyse. Benader mij vroeg, met taalfouten, onuitgewerkte passages en al – in ieder geval voordat u zich heeft klemgeschreven.

Menno wil jouw manuscript graag beoordelen op verhaallijn en realiteitsgehalte.