Koos van den Kerkhof

Koos van den Kerkhof (www.hetschrijflab.nl) werkte jarenlang als schrijfdocent aan de CKE-schrijversschool. Bij Scriptplus/Taalcentrum-VU verzorgt hij nu cursussen poëzie schrijven en de opleiding Docent Creatief Schrijven (DOCS). Zijn werkwijze als docent van Het Schrijflab: de prozaschrijver in de persoon aan het licht brengen en zo het schrijverschap en de technische vaardigheden bij cursisten ontwikkelen. Zijn werkwijze als coach: Schrijvers wensen coaching om het best mogelijke proza op papier te brengen. Hij leest het manuscript, plukt de tekst uit elkaar, onderzoekt het gebruik van de literaire technieken en verkent de tekst op structurele gebreken. Op grond daarvan rapporteert hij. Mogelijkheden worden onderzocht, lijnen uitgezet om te eindigen met een manuscript dat het redacteursoog vraagt. Koos schrijft poëzie, proza en non-fictie. Voor uitgeverij In de Knipscheer redigeert hij verhalen, romans, gedichten en non-fictie. Bovendien is hij coach literair schrijven bij de Auteursbond (men kan daar een vergoeding van een coachingtraject kan aanvragen).

Koos is professioneel aan de uitgeverij verbonden, dat betekent dat hij tegen vergoeding je manuscript beoordeelt.
Mailadres : info@hetschrijflab.nl