Jeanine Schepens was leerkracht Nederlands – Engels in het secundair onderwijs in Gent, België. Daarna werd ze directeur in het basisonderwijs. Daar werkte ze in scholen met veel anderstaligen en motiveerde ze het team met werken aan basisgeletterdheid, het installeren van een leespaleis, vertellers op school, projecten rond de boekenweek en gedichtenweek, het organiseren van boekenbeurzen. Ze stond aan de basis van het thuistaalproject, lezen in eigen taal voor Turkse kinderen.

Jeanine zal jouw manuscript beoordelen op taalgebruik: spelling, grammatica, zinsbouw.