Al tientallen jaren verzint hij verhalen en sinds sijn pensionering 6 jaar geleden is hij begonnen om een aantal ideeën uit te werken. Eigenlijk hebben al zijn verhalen hetzelfde onderwerp: twee mensen ontmoeten elkaar maar door omstandigheden of problemen (of beide) kan een relatie niet of niet eenvoudig tot stand komen. Vaak (maar niet altijd) loopt het toch nog goed af. Op een enkele uitzondering na zijn het geen vrolijke of luchtige verhalen, maar ik hoop dat desondanks (of: daardoor?) de lezer nog eens terug zal denken aan het verhaal en zich af zal vragen: hoe zou ik hebben gehandeld. Door de grote verschillen tussen de hoofdpersonen in de verschillende verhalen en het feit dat een aantal verhalen zich buiten Nederland afspeelt (Caribisch gebied, Afghanistan, Frankrijk, Spanje, Zuid Amerika) ontstaat er toch een behoorlijke variatie in zijn verhalen. Hij hoopt met hulp van anderen een aantal verhalen op een zodanig niveau te kunnen brengen dat zij als E-book kunnen verschijnen. In dat geval kan de “co-auteur” natuurlijk rekenen op een substantieel deel van een eventuele opbrengst (die zeer waarschijnlijk symbolisch zal zijn). Zo’n samenwerking lijkt hem niet alleen nuttig en noodzakelijk maar ook erg leuk om in overleg met elkaar een maximale kwaliteit te bereiken. Natuurlijk stelt hij zich als redacteur beschikbaar, maar voorlopig zal hij niet meer kunnen doen dan aandachtig lezen en zijn mening geven over de grote lijnen van een verhaal, daarom stelt hij zich beschikbaar als gelegenheidsredacteur.