Impressie Formulier manuscript
Coöperatieve uitgeverij In de Rieten Stoel

Titel boek
Naam schrijver
Genre roman/verhalenbundel
Aantal pagina’s
Aantal woorden
Doelgroep
Naam redacteur
Gelezen pagina’s*
Wat opvalt i.c. wat goed is Wat minder goed is Concrete adviezen
Impressie **
Taal (spelling en grammatica***)
Logische opbouw van het verhaal ****
Geloofwaardigheid gebeurtenissen *****
Geschikt voor de doelgroep
etc.
etc.

* Als redacteur hoef je niet het hele manuscript te lezen, maar geef wel aan welk gedeelte je gelezen hebt. Probeer altijd minimaal de eerste 10 pagina’s, dan de middelste 10 en vervolgens de laatste 10 te lezen. Is het verhaal spannend en van goed nivea, dan zul je waarschijnlijk het hele manuscript lezen.

** Impressie:

  1. Geef die feedback die jij als schrijver ook zou willen hebben.
  2. Het is altijd leuk om ook te horen wat goed is, dat stimuleert de auteur om door te gaan.
  3. Elke schrijver leert van ‘fouten’, zoals ook elke de schrijver op zoek is naar bevestiging en wil vooral weten waar hij/zij het verhaal kan verbeteren.
  4. Als het je lukt om en auteur concreet advies te geven is dat mooi, maar dat hoeft niet. De schrijver moet uit je positieve feedback de energie halen om met de kritische feedback aan de slag te gaan.

*** Hiermee wordt bedoeld: woordvolgorde, zinsdelen volgorde, foutieve congruentie, foutieve beknopte bijzinnen e.d. Ben je niet zeker als redacteur, stel dan de vraag op het formulier of het woord of de zin wel juist gebruikt/geschreven is, wellicht dat een mede-redacteur daar wel een antwoord op heeft. Ook is het niet zo, dat als je hier opmerkingen over hebt dat je dan ook een oplossing moet bieden. Je mag je hier beperken tot het signaleren.

**** Hiermee wordt bedoeld: springt de schrijver niet te veel van de hak op de tak? Ontrolt het verhaal zich op zo’n manier dat een lezer het kan volgen? Geeft de schrijver niet te veel, maar ook niet te weinig weg? Is het principe Show, Don’t tell evenwichtig toegepast? Komt de plot logisch uit het verhaal voort? Etc.etc.

***** Hier gaat het om de natuurlijkheid/geloofwaardigheid van de dialogen en gebeurtenissen, ofwel: de overtuigingskracht van een verhaal.