Greet Tulp schrijft al jaren korte verhalen, waarvan er een aantal gepubliceerd zijn in verzamelbundels. Naast het schrijven houdt zij van lezen, puzzelen en het maken van fietstochten.
Haar grootste hobby is de Nederlandse taal. Greet is actief als vrijwilligster in het taalcafé van de openbare bibliotheek. Hier komen anderstaligen die graag beter Nederlands willen leren spreken. Met het voeren van gesprekjes wordt hun woordenschat uitgebreid en wordt geprobeerd de uitspraak te verbeteren. Ook werkt zij mee om met voorlezen en spelletjes de taalachterstand van kinderen op een basisschool te verminderen.

Greet zal jouw manuscript beoordelen op taalgebruik: spelling, grammatica, zinsbouw.