Conceptdenken behelst niet de on-mogelijkheden maar juist de mogelijkheden. Gerrit speelt zich al een leven lang diffuus en niet gericht door zijn dagen. Als kind werd een oude klomp zijn zeilboot in een woeste oceaan. Even later reed hij met dezelfde klomp probleemloos zijn eerste F-1 race. Hij won! De klomp bleek niet ‘HET antwoord’ maar ‘een antwoord’.  Het spijt hem te moeten constateren dat het uitgangspunt op scholen, universiteiten en ook op kunstacademies nog steeds door kritisch denken wordt beheerst; dat probleemstellingen en oplossingen steeds maar weer met onderzoeksfeiten dienen te worden bewezen, cijfers, tentamens, examens, verdien-modellen. Kloppende resultaten zijn de leidraad tot diep in ons huisje-boompje-beestje gevoel. Het creatieve kind-in-ons mag geen plaats hebben en als het wel boven komt wordt het vaak als afwijkend bestempeld of krijgt helaas de lachers op zijn hand. Hij denkt dat echte prestatieverbeteringen ontstaan wanneer we de flexibiliteit krijgen om andere keuzes te maken dan gewoonlijk. “If you keep doing what you did, you’ll keep getting what you got.”(Einstein? Henry Ford? geeft niet wie het zei, een oude quote blijft actueel)  Een ding is zeker, uw creativiteit, uw manuscript zoals het er nu ligt, zal iets tot stand brengen dat eerder niet bestond, u verlegt een steen, hetzij als een nieuw boek of een fonkelnieuwe gedachte. En dat wil hij graag eens wil lezen.