Aan het lidmaatschap van de coöperatieve uitegeverij zijn geen kosten verbonden.

Wij zijn lid van De Vrij Uitgevers, waardoor we indirect toegang hebben tot de diensten van het Centraal Boekhuis. De kosten die hieruit voortvloeien worden door de betrokken auteur zelf voldaan. Op de pagina De Vrije Uitgevers wordt hier nader uitleg over gegeven.

Verder is er de mogelijkheid om in Ons Schrijvershuis te logeren. Voor de kosten daarvan zie: Ons Schrijvershuis.

Voorts is het mogelijk om met elkaar workshops, cursussen e.d. te organiseren. De kosten daarvan hangen af van de locatie die gekozen wordt en de professional die wordt ingehuurd. Elk lid mag een oproep tot een workshop of cursus doen. Gebruik daarvoor de Facebook pagina, zie ook pagina Communicatie.