Celestine Anema is al tientallen jaren bezig met schrijven, maar heeft daarvan nog niets gepubliceerd omdat het doorgaans grote projecten bevat waar ze heel lang aan schaaft. Haar specialiteit is goed doordachte verhalen waarin er veel verwijzingen naar eerdere en latere gebeurtenissen in het verhaal zitten. Vaak gaat het over liefde of seksualiteit, gevoelens, en hoe mensen daar mee worstelen, waarbij de toonzetting over het algemeen niet optimistisch of vrolijk is. De werelden waarin het speelt zijn vaak net ietwat surrealistisch, maar verwijzingen naar onze eigen wereld en de misstanden daarin komen veelvuldig voor. Celestine is goed op consistentie en interne samenhang in verhaallijnen. Ook is ze goed op grammaticaal correct en helder schrijven. Celestine heeft een hekel aan thrillers, omdat de thematiek van zulk soort boeken haar totaal niet aanspreekt, en ze de onderwerpkeuze meestal clichématig vindt. Celestine heeft grote delen van haar leven in het buitenland doorgebracht, met name op een aantal eilanden.